For Gratis befaring & tilbud:

Renhold sansvarlig for ditt omrade kontakter deg innen 24 timer
TLF:400 500 44
Email: ren@renholdoslo.com

RenholdOslo
(Medl. av GCS*), Postboks 189 Vindern, 0319 Oslo

*Global Cleaning Systems


Renhold med 100% GARANTI

Om Renhold Oslo

Tjenesten vår filosofi ved Renhold Oslo er å tilby kunder en pålitelig kvalitet basert, rengjøring som ikke bare oppfyller men overgår forventningene. Slike resultater er oppnådd på en kontinuerlig basis gjennom tilbudet av:

  • Innovative tjeneste løsninger.
  • Overlegen kundeservice på realistiske og rimelige priser.
  • Proaktiv kontrakt management fokus å sørge for å oppnå den høyeste standard av resultater

Underbygger Renhold Oslo muligheten til å oppnå både styrke og konsekvens av resultatene er vår interne kvalitet, helse, miljø og sikkerhet styringssystemer. Slike prosesser omfatter:

Kvalitet - Åpen og aktiv kommunikasjon med kunder, utvikling av kontrakten site spesifikasjoner; utvikling og anskaffelse av prosedyren håndbøker; utnyttelse av området kommunikasjon bøker; og kvalitet overvåke prosesser

Helse og sikkerhet - Induction og kontinuerlig opplæring og veiledning prosesser for ansatte i utførelsen av plikter og løpende vurdering av risiko forbundet med aktiviteter og gjennomføring av risikostyring teknikker

Miljø - Løpende vurdering og bruk av ikke-farlige stoffer til helse og miljø; alle produkter kjøpt i samsvar med alle lovbestemte miljøkrav og sterk resirkulering fokus.

Gjennom programmet og pågående overvåking og gjennomgang av strukturerte prosesser, Renhold Oslo - corporate rengjøring tjenester, har kapasitet til å gi en overordnet og utfallet fokuserte kommersielle rensemiddel til en klient basert miljø.